Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Els retrats fets en estudi

Si la fotografia d´estudi ha estat en moltes ocuasión la més representativa dins de la fotografia de retrat, també a estat una de les bases de treball de la pintura, preferentment de la pintura aplicada al retrat. Fins a que la fotografia no hi havia arribat, qualsevol pintura de retrat havia d´estar executada amb el o la model present durant les llargues estones en que l´artista anava executant la seua obra. La fotografia ens pernet fer el mateix però amb una fotografia que ens faci representació del subjecte del retrat. Algunes de les fotografies que us presento en aquesta pàgina han estat la base de la meua exposició de retrats, de tal manera que el treball ha estat el següent: unes fotografies d›estudi, que després han estat triades entre el model i el pintor, fins a escollir aquella fotografia més òptima. I ja després el treball d´execució de la pintura sense que el model hagi d´estar posant durant les hores de treball d›art.