Biblioteca Virtual Joaquim Vicent Guimerà

Retrats a la cera blana

Usant una tècnica que els pintor de retrats han arribat a anomenar com a «absolutament heterogènia»m›he dedicat al retrat en el món de la pintura. i ho he fet conscient que aquest és el estil, la tècnica i els objectius amb l´anàlisi del treball que he vulgut aconseguir. Us presento en aquesta pàgina una sèrie de retrats, dels que els primers pot considerar-se que han estat acabat, i els altres són senzíllament anàlisis dels rostres i de les - personalitat que vaig decidir representar.
Made with Fotogrames
Els retrats que no estan signats. són els que es pot considerar que no han estat acabats, Això significa que el camí per a la seua finalització ha estat tructat, d´una o altra forma, i que s´ha iniciat un nou camí amb l´objectiu de completar l´obra pictòrica intentant cercar una expressió més real d›acord amb la persona que s´està retratant.